welkom@stadshotelgeertruidenberg.nl
welkom@stadshotelgeertruidenberg.nl

Over Stadshotel Geertruidenberg

Historie

Een stadhuis met vele gezichten

Na akkoord van de gemeenteraad van Geertruidenberg op ons plan ‘Warm en Goed’ op 16 december 2021, vervolgens een herbestemming en daarna een veelomvattende verbouwing, wordt Stadshotel Geertruidenberg gevestigd in het voormalige Stadhuis van Geertruidenberg.

Dit Stadhuis was ondergebracht in vier samengestelde panden aan de Markt 32 t/m 38. De geschiedenis van de panden gaat terug tot in de veertiende eeuw (1330). De twee linkerpanden waren grafelijke huizen met gewelfkelder en in één van de ruimtes muurschilderingen over het leven en de kruisiging van Christus uit de 15e eeuw. Het rechterpand dateert uit 1366. Het pronkstuk (nr 36) is het voormalige Stadhuis. Uit bouwkundig onderzoek blijkt dat de muren en de kelder ook uit de 14e eeuw stammen.

De aanblik van de huidige gevel met balkon stamt uit 1768. De raadzaal, nu trouwzaal, deed dienst als rechtbank, vandaar ook de afbeeldingen op diverse plekken van Vrouwe Justitia. De voltrekking van eventuele straf kon voor het borde op het schavot voltrokken worden. In 2024 zal deze prachtige locatie geopend worden als Stadshotel Geertruidenberg.

Een plaats met 15 luxe hotelkamers waar geschiedenis haar plek behoudt, een trouwzaal voor wettelijke huwelijke en de twee zeer bijzondere, met historische allure, prachtige vergaderzalen.

Komt u bij ons slapen?

Komt u bij ons slapen?