0162 218 008 - welkom@onsouderaadhuis.nl
0162 218 008 - welkom@onsouderaadhuis.nl

Over Ons Oude Raadhuis

Historie

Het hotel en haar omgeving

Reeds in 1290 werd de plaatsnaam voor het eerst genoemd als die Swaluw, in een oorkonde van Graaf Floris V van Holland. De heerlijkheid van de Zwaluwe werd door de Graaf van Holland in leen gegeven aan de familie Van Duivenvoorde.

De bekendste persoon uit deze familie was Willem van Duivenvoorde, die Zwaluwe en veel in haar omgeving door koop had verworven. Hij stierf in 1353 en het bezit van Zwaluwe ging over op Jan II van Polanen, Heer van Breda. Bij diens dood in 1378 ging het bezit van Zwaluwe over op Jan III van Polanen en vervolgens op diens dochter, Johanna van Polanen, die in 1403 trouwde met Engelbrecht I van Nassau-Siegen. Aldus werd Zwaluwe Nassaus bezit.

Ook nu nog draagt Koning Willem-Alexander door de vele historische banden van de Oranjes met de dorpen de titel Heer van Hooge en Lage Zwaluwe. Één van de kamers van Boetiekhotel Ons Oude Raadhuis draagt dan ook de naam ‘Heerlijkheid Zwaluwe’ en ons hele hotel ademt de sfeer van nostalgie, gastvrijheid en kwaliteit.

Boetiekhotel Ons Oude Raadhuis is ondergebracht in het voormalig gemeentehuis van Hooge en Lage Zwaluwe. Het dateert van 1836 maar verloor eind vorige eeuw haar functie door een gemeentelijke herindeling. In 2017 hebben Willem en Dieuwke Simonis het gebouw gekocht, gerestaureerd en verbouwd tot het boetiekhotel wat het nu is geworden, om het weer toegankelijk te maken en van te genieten door het grote publiek.

Komt u bij ons slapen?

Komt u bij ons slapen?